Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

III. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Spotřebitel (fyzická osoba bez IČ-nepodnikatel) má právo v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Kupující o tomto kroku informuje neprodleně prodávajícího e-mailem nebo využije vzorového formuláře (níže) ve výše uvedené lhůtě. V případě odeslání poštou platí lhůta pro den odeslání nikoliv doručení prodávajícímu. Prodávající je povinen bezodkladně kupujícímu potvrdit přijetí oznámení o odstoupení smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen odeslat nepoškozené, nepoužité zboží nejlépe v původních obalech, s veškerými doklady, zpět na výše uvedenou adresu a to na vlastní náklady a to i v případě, že zboží pro svou povahu nemůže být odesláno obvyklou poštovní cestou ve lhůtě 14 dní od odstoupení od smlouvy. Tohoto práva nelze využít jedná-li se o podnikatele (fyzickou osobu s IČ, právnickou osobu). V případě, kdy dojde k poškození zboží kupujícím má prodávající právo na úhradu škody a má právo zkrátit částku, kterou je povinen kupujícímu vrátit. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nedochází ke zrušení kupní smlouvy a tím k vypořádání vzájemných vztahů. Zboží takto poslané bude obratem vráceno na náklady kupujícího zpět. Zboží odeslané zpět na dobírku nebude přijato.
  2. Prodávající je v případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem dle bodu 1. povinen vrátit zákazníkovi uhrazenou částku, včetně ceny za dopravu nebo poštovné. V tomto případě bude zákazníkovi vystaven tzv. opravný daňový doklad, který mu bude odeslán, ten potvrdí svým podpisem a datem, kdy doklad přijal a odešle ho zpět na adresu uvedenou výše. Finanční obnos bude zákazníkovi poslán na bankovní účet, který pro tento účel poskytne prodávajícímu, do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Pokud ovšem kupující v této lhůtě nevrátí zboží nebo neprokáže dokladem, že zboží již odeslal, má prodávající právo vrátit peníze až po obdržení vráceného zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: CD Motor, a.s., Ruprechtická 750/85, 460 01 Liberec 10

tel.: 777 717 197 e-mail: obchod@pneuvyhodne.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání:

Číslo objednávky:

Datum obdržení zboží:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Telefon:

E-mail:

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum: